Productes

Àrids

 • ARID 0/4 (AF-T-0/4-C) NORMA UNE-EN 13043
 • ARID 4/12 (AG-T-4/12-C) NORMA UNE-EN 13043
 • ARID 12/20 (AG-T-12/20-C) NORMA UNE-EN 13043
 • ARID 16/32 (AG-T-16/32-C) NORMA UNE-EN 13043
 • FILLER PM-T-C Pols Mineral UNE EN 13043
 • ARID 22/40 (AG-T-22/40-C) NORMA UNE-EN 13043

Asfalts

 • AC 16 SURF 50/70 D CALCARI (D-12 calcari) EN-13108-1
 • AC 16 SURF 50/70 D GRANITIC (D-12 granític) EN-13108-1
 • AC 22 BIN 50/70 D CALCARI (D-20 calcari) EN-13108-1
 • AC 16 SURF 50/70 S CALCARI (S-12 calcari) EN-13108-1
 • AC16 SURF 50/70 S GRANÏTIC (S-12 granític) EN-13108-1
 • AC 22 BIN 50/70 S CALCARI (S-20 calcari) EN-13108-1
 • AC 22 BASE 50/70 G CALCARI (G-20 calcari) EN-13108-1
 • AC 32 BASE 50/70 G CALCARI (G-25 calcari) EN-13108-1
 • AC 32 BASE 50/70 S CALCARI (S-25 calcari) EN-13108-1

Sòl ciment

 • SOL CIMENT AMB CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA (CEM II/B-S 32,5N)