AMSA Thermotech


AMSA Thermotech és el primer mesclador en continu, incorporat a una estenedora de mescles asfàltiques, que recupera la dispersió tèrmica produïda pel transport del material fins a l´obra.
D´aquesta manera podem assegurar que la mescla complirà amb tots els requisits de qualitat, per la qual ha estat dissenyada i minimitzem els efectes de la pèrdua de temperatura i de durabilitat que això suposa.
Amb la incorporació de noves eines de control de qualitat, com la termografia, podem inspeccionar tot el procés de fabricació, transport i aplicació per assegurar la conformitat del producte.

COMPARATIVA

Convencional

Dispersió temperatura 50 ºC

Thermotech

Dispersió temperatura 15-20 ºC