Maquinària

Maquinària

 • 6 extendedores d’asfalt
 • 1 extendedora de sòl-ciment
 • 8 compactador metàl·lics d’asfalt
 • 7 compactadors de pneumàtics d’asfalt
 • 5 camions per a regs asfàltics
 • 7 fresadores d’asfalt i formigó
 • 8 minicarregadores equipades amb respall
 • 4 pales carregadores de pneumàtics
 • 2 excavadores de cadenes + martell
 • 2 excavadores de rodes + martell
 • 1 miniexcavadora + martell
 • 3 retroexcavadores + martell
 • 3 motonivelladores de terres
 • 3 compactadors de terres
 • 12 camions trailer equipats amb banyera
 • 3 camions grua
 • 5 gondoles per trasllat de maquinaria
 • 2 dumpers articulats
 • 4 camions dumpers de carretera
 • 1 camió llevaneus
 • 2 camions cisterna per subministre de gasoil
 • 1 planta trituradora mòbil
 • 1 criba mòbil
 • Equips varis