AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. (AMSA) és una constructora que es dedica des dels seus inicis a tot tipus d’obra pública i privada i gaudeix d’un reconeixement de garantia de qualitat dins el sector de la construcció.
S’ha consolidat com una empresa moderna que compleix, des del començament i fins avui, els seus compromisos amb un alt nivell de professionalitat. Treballa en tot el territori espanyol i ha iniciat la seva internacionalització al Perú.

Respecte pel medi ambient

El medi ambient és un element central de les activitats i objectius d’AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. Per aquesta raó, s’inverteix el màxim de recursos i esforços tècnics, econòmics i humans a promoure la millora contínua i la prevenció de la contaminació, i evitar, reduir o controlar els principals impactes mediambientals dels serveis oferts per l’empresa.

Estàndards de qualitat

La qualitat ha estat, des de sempre, una prioritat. Les activitats, els compromisos i les idees d’AMSA s’orienten a la satisfacció dels seus clients, motiu pel qual tot el personal de l’empresa hi participa i hi està implicat.


Seguretat i prevenció de riscos

La filosofia en matèria de seguretat i prevenció de riscos adoptada per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. ha permès aconseguir resultats més que satisfactoris pel que fa a les dades de sinistralitat, i suposa un pas més en l’interès constant per mantenir-se entre les empreses del sector que posen una major atenció en la seguretat.

Associats

L’empresa Agustí y Masoliver, S.A. està associada amb les diferents agrupacions del sector de la construcció i hi col·labora.

Gremi d'Arids de Catalunya
Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
Unió d'Empresaris de la Construcció
Associació Transports Girona