hola
 
 Construïm obra civil
pública i privadaDes de 1905

Més d’un segle d’història

 
 
 
 
 
 
Gabions
 

AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. (AMSA) és una constructora que es dedica des dels seus inicis a tot tipus d’obra pública i privada i gaudeix d’un reconeixement de garantia de qualitat dins el sector de la construcció.
S’ha consolidat com una empresa moderna que compleix, des del començament i fins avui, els seus compromisos amb un alt nivell de professionalitat. Treballa en tot el territori espanyol.

Respecte pel medi ambient

El medi ambient és un element central de les activitats i objectius d’AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. Per aquesta raó, s’inverteix el màxim de recursos i esforços tècnics, econòmics i humans a promoure la millora contínua i la prevenció de la contaminació, i evitar, reduir o controlar els principals impactes mediambientals dels serveis oferts per l’empresa.

Estàndards de qualitat

La qualitat ha estat, des de sempre, una prioritat. Les activitats, els compromisos i les idees d’AMSA s’orienten a la satisfacció dels seus clients, motiu pel qual tot el personal de l’empresa hi participa i hi està implicat.


Seguretat i prevenció de riscos

La filosofia en matèria de seguretat i prevenció de riscos adoptada per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. ha permès aconseguir resultats més que satisfactoris pel que fa a les dades de sinistralitat, i suposa un pas més en l’interès constant per mantenir-se entre les empreses del sector que posen una major atenció en la seguretat.

Associats

L’empresa Agustí y Masoliver, S.A. està associada amb les diferents agrupacions del sector de la construcció i hi col·labora.

 

Mac Rebur   Gremi d'Arids de Catalunya Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya Unió d'Empresaris de la Construcció Associació Transports Girona