Empresa

OLOT-MONTAGUT1

La professionalitat i la feina ben feta han marcat la trajectòria de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. (AMSA), caracteritzada sempre per l’afany de superació i d’adaptació en cada moment a les situacions canviants que s’han produït al llarg dels més de 110 anys d’història dins de la nostra activitat en el sector de la construcció.

L’alt nivell de coneixement de l’ofici de contractista d’obra pública ens fa conscients de la necessitat de disposar d’unes instal·lacions i un parc de maquinària modern. Així mateix, l’empresa ha adquirit un bon grau de reconeixement dins el sector de la construcció d’obres públiques, la qual cosa ha estat possible gràcies al personal, a qui es facilita la formació necessària; a la qualitat dels nostres productes, als quals apliquem un rigorós procés de control de qualitat en la fabricació de les mescles bituminoses, i a l’extracció d’àrids.

La internacionalització de l’empresa s’ha iniciat al Perú, on executem importants projectes d’obra pública.

Compromesa amb la responsabilitat social, és patrona de la Fundació Estany per a la integració de persones amb discapacitat i col·labora amb l’Escola de Natura de Banyoles i amb multitud d’esdeveniments culturals. També és pionera en l’elaboració de plans d’igualtat, integració i compatibilitat.