Girona

 
 

Enjardinament i obra civil al Ter central de Girona.

Client: Ajuntament de Girona